Tvorba oplocenky

*`{fs:16}Oplocenku vytvoříme následovně:`*

`{fs:16}1. Přejdeme do` [#8-en,*`{fs:16}režimu zákresů`*]

`{fs:16}2. Ťukneme na: kopíruj oblast

` images/ikona kopiruj oblast.PNG

`{fs:16}3. V novém panelu, který se nám otevře, vybereme v záložce Plochy` *`{fs:16}Oplocenka`*

`{fs:16}4. Následně vybereme` *`{fs:16}porost či již zakreslené území`*`{fs:16}, které chceme oplotit`

`{fs:16}5. Ťukneme na tlačítko` *`{fs:16}Uložit`*

images/zakres_uloz.pngÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map