Jak vytvořit zákres

`{fs:16}1. Přejdeme do` [#8-en,*`{fs:16}režimu zákresů`*].

`{fs:16}2. Najdeme si lokaci, ve které chceme` *`{fs:16}vytvořit zákres`*`{fs:16}. Pro lepší orientaci můžete použít tlačítko v menu`

images/lokalizujmetlacitko1.png

`{fs:16}(musí být` [#17-en,*`{fs:16}zapnuta GPS`*]`{fs:16}) či` [#16-en,*`{fs:16}Vyhledávání`*]

images/hledattlacitko1.png

`{fs:16}3.` *`{fs:16}V pravém horním rohu`* `{fs:16}ťukneme na tlačítko`

images/ikona tvorit zakres.PNG

`{fs:16}a vybereme, který` *`{fs:16}typ zákresu`*`{fs:16}, který chceme tvořit. Můžeme si vybrat z` [#8-en,*`{fs:16}Ploch, Linií či Bodů`*].

`{fs:16}4. Poté ťukneme` *`{fs:16}do porostu`*`{fs:16}, ve kterém chceme` *`{fs:16}tvořit zákres`*`{fs:16}. Objeví se` *`{fs:16}bod`*`{fs:16}. Pro výběr oblasti musí být vytvořeny` *`{fs:16}minimálně 3`* `{fs:16}takovéto` *`{fs:16}body`*`{fs:16}. Pro` *`{fs:16}zákres hranice leče`* `{fs:16}musí být` *`{fs:16}minimálně 2 body`*`{fs:16}. Pro` *`{fs:16}lapače, lapáky, posedy a krmelce stačí jeden bod`*.

`{fs:16}5. Body můžeme podle libosti` *`{fs:16}posunovat`*.

`{fs:16}6. Body můžeme tvořit též pomocí` *`{fs:16}lokalizace GPS`* `{fs:16}- klikneme na`

images/zakres_gpsbod.png

`{fs:16}(musí být` [#17-en,*`{fs:16}zapnuta GPS`*]`{fs:16}).`

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}zpřesnění`* `{fs:16}GPS zákresu můžete využít`

images/gps30s.png `{fs:16}, GPS signál se bude načítat` *`{fs:16}30 sekund`* `{fs:16}a zakreslí` *`{fs:16}přesnější bod`*.

`{fs:16}7. Pokud chceme` *`{fs:16}jít o krok zpět`*`{fs:16}, ťukneme na`

images/zakres_zpet.png `{fs:16}a vymaže se` *`{fs:16}poslední zapsaný bod`*.

8. Pokud chceme zákres` *`{fs:16}uložit`*`{fs:16}, ťukneme na`

images/zakres_uloz.png `{fs:16}. Zobrazí se` *`{fs:16}tabulka na doplnění údajů o zákresu`* `{fs:16}(rok vzniku, další poznámky). Můžeme doplnit údaje a následně ťuknout na` *`{fs:16}Uložit`*.

images/image ulozit zakres3.PNG

Tip: Pokud chceme zákres zrušit, ťukneme na

images/ikona zrusit zakres.PNG

Tip: Pokud chceme hýbat mapou při zákresu, ťukneme na

images/ikona5.PNG

a můžeme posunovat.

Pro další zákres ťukneme na ikonu

images/ikona tvorit zakres.PNG a vytvoříme nový zákres.

*Jak fungují typy vrstev ve vztahu k hranici porostní skupiny. *

- Holina v porostu se na hranici porostní skupiny ořízne.

- Holina kalamitní se při uložení zákresu podle hranic porostních skupin rozpadne na víc částí.Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map