Další práce se zákresy

* Pokud chceme zobrazit *velikost* určitého zákresu, ťukneme na tlačítko

images/Ikona77.PNG

, *vybereme požadovaný zákres* a na levé straně se zobrazí *velikost plochy v hektarech*.

* Pokud chceme *upravit již vytvořený zákres*, ťukneme na tlačítko

images/Ikona77.PNG, *vybereme požadovaný zákres* a poté ťukneme na

images/uprav.png a můžeme upravovat. (Pouze pro režim zákresů, neplatí pro režim prohlížení)

* Pokud chceme *smazat již uložený zákres*, ťukneme na tlačítko

images/Ikona77.PNG,

*vybereme požadovaný zákres* a poté ťukneme na

images/zakres_smaz.png .(Pouze pro režim zákresů, neplatí pro režim prohlížení)

* K zákresu můžeme *napsat poznámku*. Ťukneme na

images/Ikona77.PNG, poté *vybereme

požadovaný zákres*, klikneme na

images/info.png a můžeme napsat *poznámky k zákresu*.

images/zakresy 2021.jpgÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map