Režim prohlížení

*`{fs:16}V režimu prohlížení můžeme:`*

* [#15-en,*Zapsat poznámky k porostu*]

* [#9-en,*Zobrazit zákresy*], [#12-en,*informace o každém z nich*] a [#12-en,*psát k nim poznámky*]

* [#15-en,*Zobrazit hospodářskou knihu*]

* [#15-en,*Zobrazit data z Výroby 3000*]

* [#14-en,*Měřit plochu*]

* [#14-en,*Měřit vzdálenost*]

*Pozor*- od nové verze 2.0.30 jsou nové ikony.

images/Screenshot_20190411-114034.png

images/Ikona6.PNG - vpravo uprostřed najdeme tlačítko pro otevření menu s lesnickými mapami a dalšími podkladovými mapami.

images/Ikona777.PNG - Výběr zákresu

images/ikona1.PNG - Katastr nemovitostí

images/Ikona2.PNG - Měření plochy

images/ikona3.PNG - Změřit vzdálenost (změří vdálenost určité linie)

images/ikona4.PNG - Výběr porostní skupiny

images/ikona5.PNG - Posun mapy (s touto ikonkou je možné posouvat mapu)

*Starší verze:*

Pokud máte starší verzi, aktualizujte si ji - Najdete v nastavení.

images/hlavniobrazovkanova1.png

images/tabhlobr1.pngÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map