Měření plochy/vzdálenosti

`{fs:16}Pro měření` *`{fs:16}plochy či vzdálenosti`* `{fs:16}je nutné být v režimu` [#7-en,*`{fs:16}Prohlížení`*]

* *Měření plochy*

`{fs:16}1. Klikneme na`

images/Ikona2.PNG

`{fs:16}a` *`{fs:16}vybíráme body`*`{fs:16}, mezi kterými chceme` *`{fs:16}vyměřit prostor`*.

`{fs:16}2. Pro` *`{fs:16}zakreslení bodu`* `{fs:16}můžeme využít` *`{fs:16}GPS`*`{fs:16}, klikneme na`

images/zakres_gpsbod.png `{fs:16}a bod vykreslí` *`{fs:16}aktuální polohu`*.

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}zpřesnění GPS zákresu`* `{fs:16}můžete využít`

images/gps30s.png

`{fs:16}, GPS signál se bude načítat` *`{fs:16}30 sekund`* `{fs:16}a zakreslí` *`{fs:16}přesnější bod`*

`{fs:16}3.` *`{fs:16}V levém boxu`* `{fs:16}se zobrazuje` *`{fs:16}celkový obvod a vyměřená plocha`*.`{fs:16} Mezi body se vykreslují jejich` *`{fs:16}vzdálenosti`*.

* *Měření vzdálenosti*

`{fs:16}1. Klikneme na`

images/ikona3.PNG

`{fs:16}a` *`{fs:16}vybíráme body`*`{fs:16}, mezi kterými chceme` *`{fs:16}vyměřit vzdálenost`*.

`{fs:16}2. Pro` *`{fs:16}zakreslení bodu`* `{fs:16}můžeme využít` *`{fs:16}GPS`*`{fs:16}, klikneme na`

images/zakres_gpsbod.png `{fs:16}a bod vykreslí` *`{fs:16}aktuální polohu`*.

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}zpřesnění GPS zákresu`* `{fs:16}můžete využít`

images/gps30s.png

`{fs:16}, GPS signál se bude načítat` *`{fs:16}30 sekund`* `{fs:16}a zakreslí` *`{fs:16}přesnější bod`*

`{fs:16}3.` *`{fs:16}V levém boxu`* `{fs:16}se zobrazuje` *`{fs:16}celková vzdálenost`*`{fs:16}. Mezi body se vykreslují jejich` *`{fs:16}vzdálenosti`*.

*Pozor*- od nové verze 2.0.30 jsou nové ikony.

images/Screenshot_20190411-114034.png

images/Ikona6.PNG - vpravo uprostřed najdeme tlačítko pro otevření menu s lesnickými mapami a dalšími podkladovými mapami.

images/Ikona777.PNG - Výběr zákresu

images/ikona1.PNG - Katastr nemovitostí

images/Ikona2.PNG - Měření plochy

images/ikona3.PNG - Změřit vzdálenost (změří vdálenost určité linie)

images/ikona4.PNG - Výběr porostní skupiny

images/ikona5.PNG - Posun mapy (s touto ikonkou je možné posouvat mapu)Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map