Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE

`{fs:16}1. Ťukneme na`

images/ikona4.PNG a vybereme požadovaný porost. Porost se vyšrafuje.

`{fs:16}2. Na levé straně se zobrazí` *`{fs:16}porostní skupina`*.

`{fs:16}3. Pro zobrazení` *`{fs:16}Hospodářské knihy`* `{fs:16}ťukneme na`

images/hk.png

_`{fs:15}Pozn.: Tlačítko LHE se zobrazí pouze pokud pro vybraný porost existují data z programu Vyroba3000.`_

`{fs:16}4. Pro zobrazení` *`{fs:16}Lesní hospodářské evidence (LHE)`* `{fs:16}z aplikace` *`{fs:16}Forester LHE`* `{fs:16}ťukneme na`

images/lesmistrikonanove1.png

_`{fs:15}Pozn.: Funkční pouze pokud vlastníte aplikaci Forester LHE.`_

images/vyberporavyphospknobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map