Vyhledávání

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}vyhledávání porostní skupiny`* `{fs:16}ťukneme v menu na tlačítko`

images/hledattlacitko1.png

`{fs:16}1. Zobrazí se` *`{fs:16}rolovací seznam`*`{fs:16}. V něm si jednoduše posunem dolu a nahoru vybereme` *`{fs:16}Oddělení, Díl, Porost a Porostní skupinu`* `{fs:16}(případně i LHC).`

images/vyhledejporostniskupinu1.png

`{fs:16}2. Pro` *`{fs:16}zobrazení na mapě`* `{fs:16}poté

ťukneme na tlačítko`

images/hledattlacitko2.png

`{fs:16}Pokud chceme zobrazit` *`{fs:16}hospodářskou knihu`* `{fs:16}ťukneme na`

images/hltlacitko2.png

`{fs:16}pro data z` *`{fs:16}Výroby 3000`*`{fs:16}, ťukneme na`

images/lhetlacitko2.png

`{fs:16}Pokud se chceme` *`{fs:16}vrátit zpět do mapy`*`{fs:16}, ťukneme na`

images/zrusittlacitko2.pngÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map