GPS lokalizace

`{fs:16}1. Abychom mohli využívat funkcí` *`{fs:16}lokalizace a zakreslení bodu pomocí GPS`*`{fs:16}, musíme ji nejprve` *`{fs:16}zapnout`*.

`{fs:16}2. Pro` *`{fs:16}zapnutí GPS lokalizace`* `{fs:16}stiskneme v menu.`

images/zapnoutgpstlacitko1.png

`{fs:16}3. Po ťuknutí na tlačítko`

images/lokalizujmetlacitko1.png

`{fs:16}se v mapě` *`{fs:16}přesunete na současné místo`*.

images/gpslokaceobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map