Synchronizace dat

`{fs:16}1. Pro` *`{fs:16}synchronizaci dat`* `{fs:16}mezi aplikacemi` *`{fs:16}ForesterGPS a ForesterWin`* `{fs:16}si` *`{fs:16}otevřeme menu`* `{fs:16}a ťukneme na tlačítko`

images/synchronizacetlacitko1.png

`{fs:16}2. Zobrazí se` *`{fs:16}tabulka s výběrem`*.

`{fs:16}3. Pokud chceme` *`{fs:16}synchronizovat zákresy`*`{fs:16}, ťukneme na` *`{fs:16}Synchronizace zákresů`*.

`{fs:16}4. Druhou možností je` *`{fs:16}Synchronizace shapefile databáze`*.

images/synchronobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map