Katastr

`{fs:16}Tlačítko pro` *`{fs:16}zobrazení katastru`* `{fs:16}se nachází v` *`{fs:16}režimu prohlížení`*

`{fs:16}Po stisknutí tlačítka`

images/ikona1.PNG

*`{fs:16}ťukneme`* `{fs:16}do mapy` *`{fs:16}na místo`*`{fs:16}, u kterého chceme zobrazit` *`{fs:16}katastrální informace`*`{fs:16}. Následně se nám otevře` *`{fs:16}prohlížeč s katastrem`*.

images/katastrobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map