Stáhnout výřez

`{fs:16}Funkci` *`{fs:16}Stáhnout výřez`* `{fs:16}můžeme využít, když chceme mít` *`{fs:16}zobrazené podkladové mapy pro určitou vrstvu na aktuálně zobrazeném místě`*.

`{fs:16}1. V hlavním menu Ťukneme na tlačítko`

images/stahnoutvyreztlacitko1.png

`{fs:16}2. Vybereme` *`{fs:16}podkladové mapy`*`{fs:16}, které chceme nastahovat a potvrdíme tlačítkem` *`{fs:16}OK`*.

`{fs:16}3. Stahování můžeme` *`{fs:16}zrušit`* `{fs:16}tlačítkem` *`{fs:16}zrušit stahování`*.

images/stahnoutvyrezobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map