Nastavení

*`{fs:16}Zde je možné nastavit:`*

* jméno uživatele

* otáčení obrazovky

* přístupové údaje k synchronizaci zákresů a shapefiles

* aktualizovat aplikaci

==Změna uživatele

`{fs:16}1. Pro` *`{fs:16}změnu uživatele`* `{fs:16}ťukneme v menu na`

images/nastavenitlacitko1.png

`{fs:16}2. Poté` *`{fs:16}Uživatel`*`{fs:16}, kde můžeme` *`{fs:16}změnit jméno`*.

`{fs:16}3. Potvrdíme tlačítkem` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}a tlačítkem` *`{fs:16}Zpět`* `{fs:16}se vrátíme do aplikace.`

==Vypnutí/zapnutí otáčení obrazovky

`{fs:16}2. Kliknutím v nastavení na` *`{fs:16}Otáčení obrazovky`* `{fs:16}zapneme/vypneme otáčení.`

==Aktualizace aplikace

`{fs:16}2) Kliknutím v nastavení na` *`{fs:16}Aktualizace aplikace`*`{fs:16}, proběhne stažení aktualizace a otevře se okno, kde dáme` *`{fs:16}aktualizovat`*.

images/nastaveniobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map