Další informace

`{fs:16}V přístroji také můžete najít aplikaci` *`{fs:16}Kompas`*`{fs:16}, podle které se jednoduše orientujete na mapě.`

images/dalsiinfobr1.png

`{fs:16}Aplikace Forester GPS se prodává`* `{fs:16}ve více verzích`*.

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map