Aktualizace aplikace

`{fs:16}1. V menu stisknu tlačítko`

images/nastavenitlacitko1.png

`{fs:16}2. Dále stisknu` *`{fs:16}Aktualizace aplikace`*

`{fs:16}3. Proběhne stažení aktualizace a otevře se okno`

`{fs:16}4. Dám` *`{fs:16}aktualizovat`* `{fs:16}a dojde k aktualizaci aplikace`

_`{fs:15}Pozn.: Aktualizace aplikace neproběhne bez připojení k internetu.`_

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map