Menu

`{fs:16}Menu` *`{fs:16}otevřete`* `{fs:16}ťuknutím na ikonu` *`{fs:16}menu`* v pravém horním rohu `{fs:16}

`

images/menu_1.png

`{fs:16}

`

images/Ikona8.PNG

`{fs:16}Po rozbalení se objeví` *`{fs:16}ikony:`*

images/ikona9.png

_`{fs:15}Pozn.: Tlačítko Zapnout GPS nebude funkční pokud jsou v zařízení vypnuté lokalizační služby, GPS nebo umístění. Tyto služby povolíme stažením horního panelu a stisknutím GPS, umístění (zelené = zapnuté).`_

images/Image fgps ikony2.PNG

images/Ikona6.PNG - vpravo uprostřed najdeme tlačítko pro otevření menu s lesnickými mapami a dalšími podkladovými mapami.

images/Ikona777.PNG - Výběr zákresu

images/ikona1.PNG - Katastr nemovitostí

images/Ikona2.PNG - Měření plochy

images/ikona3.PNG - Změřit vzdálenost (změří vdálenost určité linie)

images/ikona4.PNG - Výběr porostní skupiny

images/ikona5.PNG - Posun mapy (s touto ikonkou je možné posouvat mapu)

*Starší verze:*

images/hlavniobrazovkanova1.png

images/tabhlobr1.png

*Starší verze*- viz obrázek níže

images/menunove2.png

_`{fs:15}Pozn.: Tlačítko Zapnout GPS nebude funkční pokud jsou v zařízení vypnuté lokalizační služby, GPS nebo umístění. Tyto služby povolíme stažením horního panelu a stisknutím GPS, umístění (zelené = zapnuté).`_Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map