Mapy

`{fs:16}Nehledě na to, zda se nacházíme v` [#8-en,*`{fs:16}režimu zákresů`*] `{fs:16}či` [#13-en,*`{fs:16}prohlížení`*]`{fs:16}, vždy si můžeme vybrat, jakou mapu zobrazit.`

`{fs:16}Stačí ťuknout na tlačítko` images/Ikona6.PNG

`{fs:16}na pravé straně, se otevře` *`{fs:16}panel`* `{fs:16}a můžeme si vybrat` *`{fs:16}mapu:`*

images/image mapy1.png

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}otevření`* `{fs:16}určité mapy ji stačí` *`{fs:16}označit`*.

`{fs:16}Zde také můžeme` *`{fs:16}povolit či zrušit`* [#9-en,*`{fs:16}zobrazení jednotlivých typů zákresů`*].

images/ikona fgps-oprava.PNGÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map