Přepínání mezi režimy

`{fs:16}Pro přepnutí mezi režimy si otevřete` [#5-en,*`{fs:16}Menu`*] `{fs:16}

`

images/menu_1.png

*Následně:*

`{fs:16}Pokud jste v režimu prohlížení, stiskněte tlačítko`

images/zakresytlacitko1.png

`{fs:16}Pokud jste v režimu zákresů, stiskněte tlačítko`

images/prohlizenitlacitko2.pngÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map