Režim zákresů

*`{fs:16}V`* [#7-en,*`{fs:16}režimu zákresů`*] *`{fs:16}můžeme:`*

* [#9-en,*Zobrazit zákresy*]

* [#11-en,*Vytvořit zákres holiny, projektu, objektu*]

* [#10-en,*Vytvořit zákres- zkopírováním jiného tvaru*]

* [#12-en,*Upravovat zákresy*] a psát k nim poznámky

* [#12-en,*Mazat zákresy*]

*`{fs:16}Zákresy, které můžeme tvořit:`*

images/obr1rezimz.png

images/image plochy.png

images/tab3rezimz.png

*`{fs:16}Tlačítka pro práci se zákresy se zobrazují zde:`*

images/Tlacitka pro praci se zakresy.PNG

images/ikona kopiruj o.PNG - *kopíruj oblast*- vytvoří plochu zkopírováním jiného tvaru/jiného objektu

images/ikona vlozeni bodu.PNG - *vložení bodu pomocí souřadnic*

images/ikona zrusit zakres.PNG - *zrušit zákres*

images/ikona krok zpet.PNG - *krok zpět*

images/ikona uloz to.PNG - *uložit*

images/ikona urceni polohy.PNG - *určení polohy* na základě měření po dobu 30ti sekund

images/ikona urceni zadani.PNG - určení zadání bodu v mapě na základě zejmutí aktuální polohy

images/Ikona6.PNG - vpravo uprostřed najdeme tlačítko pro otevření menu s lesnickými mapami a dalšími podkladovými mapami.

images/Ikona777.PNG - Výběr zákresu

images/ikona5.PNG - Posun mapy (s touto ikonkou je možné posouvat mapu)

*Starší verze:*

images/hlavniobrazovkanova1.png

images/tabhlobr1.png

Úvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map