Zobrazení zákresů

`{fs:16}Pokud máme vytvořené nějaké zákresy, můžeme si nastavit, zda je chceme` *`{fs:16}zobrazit či skrýt`*.

Pro zobrazení zákresů ťukneme na tlačítko

images/Ikona6.PNG

na pravé straně, poté na ZÁKRESY* `{fs:16}a zde si můžeme` *`{fs:16}zaškrtnout`*`{fs:16}, které typy zákresů` *`{fs:16}chceme zobrazit`*.

images/image zakresy2.pngÚvod | Menu | Mapy | Přepínání mezi režimy | Režim zákresů | Zobrazení zákresů | Tvorba oplocenky | Jak vytvořit zákres | Další práce se zákresy | Režim prohlížení | Měření plochy/vzdálenosti | Hospodářská kniha, data z Výroby 3000 a LHE | Vyhledávání | GPS lokalizace | Synchronizace dat | Katastr | Stáhnout výřez | Nastavení | Další informace | Praktické návody | Aktualizace aplikace | Problémy se spuštěním | Aktualizace podkladových map